آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1310
تعداد پذیرش 294
تعداد عدم پذیرش 801

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 370
تعداد مشاهده مقاله 1075523
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 424747
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 442 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 65 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 68 روز
درصد پذیرش 22 %