آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1278
تعداد پذیرش 283
تعداد عدم پذیرش 791

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 360
تعداد مشاهده مقاله 442894
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 350137
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 450 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 60 روز
درصد پذیرش 22 %