آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1324
تعداد پذیرش 298
تعداد عدم پذیرش 805

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 375
تعداد مشاهده مقاله 1088552
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 438166
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 47 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 439 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 65 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 74 روز
درصد پذیرش 23 %