آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1197
تعداد پذیرش 270
تعداد عدم پذیرش 764

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 348
تعداد مشاهده مقاله 356292
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 304281
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 460 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 23 %