اثر یک دوره تمرین هوازی بر فعالیت فاکتور رونویسی Mondo A و ژن‌های هدف آن در عضله اسکلتی موش‌های پیش دیابت

ناهید صادقیان رنانی؛ سید محمد مرندی؛ جلیل رئیسی؛ زهرا صفایی نژاد؛ محمد حسین نصراصفهانی

دوره 15، شماره 58، تیر 1402، صفحه 149-180

https://doi.org/10.22089/spj.2023.15165.2268

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌گیری نارنژین بر سطح آدیپونکتین در هیپوکمپ و عملکرد حافظه در رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر القاء شده با تزریق آمیلوئیدبتا

شیما دیبایی؛ مجتبی صالح پور؛ قربانگل اصحابی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22089/spj.2021.9583.2080

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار

زهرا سرلک؛ مهتاب معظمی؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ رضا قراخانلو

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 61-78

https://doi.org/10.22089/spj.2018.5319.1705

تأثیر مکمل‌دهی رزوراترول و فعالیت هوازی بر میزان پروتئین‌ SIRT1 و PGC-1α عضلة اسکلتی و UCP-1 بافت چربی زیرپوستی موش‌های صحرایی نر

هادی زاهدی؛ مقصود پیری؛ مهدی هدایتی؛ عسل رجاییان؛ مسعود نصیری

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1397، صفحه 167-184

https://doi.org/10.22089/spj.2017.3253.1444

اثر هشت هفته تمرین هوازی پس از پیوند سلول‌های بنیادی مغز استخوان بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و دوپامین جسم مخطط موش‌های مدل پارکینسون

سید عبداله هاشم ورزی؛ علی حیدریان پور؛ ضیاء فلاح محمدی؛ محسن پورقاسم

دوره 8، شماره 32، دی 1395، صفحه 101-114

https://doi.org/10.22089/spj.2016.869