* نشریه از سال 1388 از نشریه "پژوهش در علوم ورزشی" به نشریه تخصصی "فیزیولوژی ورزشی" تغییر نام داده و بر اساس نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم به شماره 14359/11/3/89 مورخ 06/06/1389 امتیاز علمی- پژوهشی دریافت نموده است. این نشریه با گواهی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی به شماره 1656/م . د مورخ 18/7/86 در مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه‌سازی گردیده است.

همچنین به گواهی‌نامۀ شمارۀ 22140/1.ت مورخ 12/12/88 این نشریه در مرکز استنادی علوم جهان اسلام موفق به اخذ ضریب تأثیر شده است که در آخرین ارزیابی سال 97 موفق به دریافت ضریب تاثیر (0/067=IF) و  Q3 شده است. همچنین این نشریه علمی در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال1401، درجه الف را کسب کرده است.

* نشریه فیزیولوژی ورزشی به زبان فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی و منابع نوشته شده به زبان انگلیسی منتشر می‌شود و از نشریات Open Access  است.

* نشریه فیزیولوژی ورزشی بصورت فصلنامه منتشر می‌گردد و اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که ضمن نوآوری از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه­ تخصصی مزبور برخوردار باشند.

 * نشریه فیزیولوژی ورزشی به صورت  فصلنامه منتشر می گردد و اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که در موضوعات زیر گنجانده شده باشند: 

  •  پاسخ و سازگاری های سلولی و مولکولی در ورزش
  • پاسخ و سازگاری های عملکردی در ورزش
  • هنجارسازی ملی در عوامل آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی
  • آینده پژوهی در فیزیولوژی ورزش
  • معرفی فناوری های جدید در مطالعات فیزیولوژی ورزش
  • موضوعات و مشکلات روز فیزیولوژی ورزش همچون (کوید-19، سالمندی، بیماری های مزمن و ...)

* بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور و طبق مصوبات هیات رئیسه پژوهشگاه، سیصد هزار تومان جهت صدور گواهی پذیرش  از مقالاتی که موفق به اخذ پذیرش در این نشریه شده است دریافت می گردد. این مبلغ صرف تخصیص DOI، هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی و چاپ نشریه می‌شود.

* کد Doi  بطور خودکار در سامانه نشریه  برای تمامی مقالات پذیرفته شده بلافاصله پس از صدور نامه پذیرش نهایی  فعال خواهد شد. پژوهشگران جهت دریافت این کد می توانند به قسمت "مقالات آماده انتشار" مراجعه نمایند.

* نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

*پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ماکلیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این نشریه به صورت آزاد در وب سایت نشریه برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.  

 *نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت محرمانه بوده و فقط در نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بکار می رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

* فصلنامه مطابق آیین نامه 1398/2/9شماره 11/25685 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  با حفظ درجه علمی پژوهشی موظف به حذف عبارت (پژوهشی) از عنوان نشریه است.

 

 * طبق آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات، نشریات علمی پژوهشی مورد تأیید آن سازمان نمی توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند. پیرو این بند آیین نامه و طبق آیین نامه داخلی شورای نشر پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مقرر شده است هر نویسنده حداکثر 2  مقاله در جریان بررسی و آماده چاپ در نشریه داشته باشد و تا تعیین تکلیف شدن و یا انتشار سایر مقالات، نشریه نمی تواند مقاله جدیدی را از ایشان وارد مراحل بررسی نماید و از مقالات پذیرفته شده هر نویسنده به جز موارد خاص در سال بیشتر از یک مقاله منتشر نخواهد شد.