داوران

* فرآیند داوری مقالات

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران متخصص در موضوع مقاله ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

* معیارهای داوری مقالات

  • اهمیت موضوع در توسعه دانش ملی یا داشتن ارزش بین المللی
  • مستندسازی شکل گیری فرضیه مسئله
  • استاندارد بودن ساختاری و محتوایی روش پژوهش
  • رعایت اخلاق پژوهشی
  • ارائه شفاف یافته ها و مخدوش نبودن داده ها
  • تفسیر مناسب یافته ها و نتیجه گیری معقول از ان
  • کیفیت منابع و احترام به پژوهش های داخلی

 

داوران همکار نشریه از سال 1398

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

سازمان

اشتراک در پایگاه های بین المللی

امیرعباس منظمی

استادیار

دانشگاه  رازی کرمانشاه

 

     

 

پریسا پورنعمتی

استادیار

دانشگاه تهران

 

     

 

پیام سعیدی

استادیار

دانشگاه گیلان

 

     

 

جلیل رئیسی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

     

 

حسین شیروانی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله

 

     

 

حمید رجبی

استاد

دانشگاه خوارزمی

 

     

 

رحمان رحیمی

استادیار

دانشگاه کردستان

 

     

 

رزیتا فتحی

دانشیار

دانشگاه مازندران

 

     

 

روح الله نکویی

استادیار

دانشگاه کرمان

 

     

 

روح اله رنجبر

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

     

 

سید مرتضی طیبی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

publons

mendeley

researchgate

orcid

google scholar

صادق امانی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

publons

     

 

علی صمدی

استادیار

دانشگاه شاهد

 

     

 

علی گرزی

دانشیار

دانشگاه زنجان

 

     

 

علیرضا صفرزاده

دانشیار

دانشگاه مازندران

mendeley

     

 

فرشته شهیدی

استادیار

دانشگاه تهران

google scholar

linkedin

researchgate

 

 

کریم آزالی علمداری

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

publons

     

 

مجتبی صالح پور

استادیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

     

 

محمد فرامرزی

استاد

دانشگاه شهرکرد

 

     

 

محمداسماعیل افضل پور

استاد

دانشگاه بیرجند

 

     

 

مرضیه ثاقب جو

دانشیار

دانشگاه بیرجند

 

     

 

مریم دلفان

استادیار

دانشگاه الزهرا تهران

 

     

 

مسعود رحمتی

استادیار

دانشگاه لرستان

 

     

 

معصومه هلالی زاده

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

     

 

مهدی بیاتی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

publons

mendeley

scopus

 

 

مهدی حسین زاده

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

     

 

مهدیه ملانوری شمسی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

     

 

نبی شمسایی

استادیار

دانشگاه ایلام

 

     

 

ندا خالدی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

publons

     

 

هادی روحانی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

publons

mendeley

   

 

وازگن میناسیان

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

     

 

وحید تادیبی

دانشیار

دانشگاه رازی کرمانشاه