تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی ثبت گردند در ابتدا توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

بررسی اولیه( یک الی دو هفته)

 1.  با رعایت موارد بالا در نکات مهم، و پس از ثبت و بارگذاری مقاله توسط نویسنده مسئول مکاتبات در سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین  و قالب مقاله(حداکثر ظرف یک هفته) توسط مدیرداخلی نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنما موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).
 2. در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی، مقاله برای مشابهت یابی ارسال می شود (مشابهت یاب).
 3. در صورت درصد بالای مشابهت و سرقت علمی، مقاله به نویسنده برگشت داده خواهد.
 4. در صورت نبود و یا درصد پایین مشابهت و نیز فقدان سرقت علمی، مقاله برای بررسی و تصمیم به (دبیر تخصصی و) سردبیر ارجاع می شود.
 5. در صورت پذیرش بر اساس رعایت مورد 2 و 4، مقاله در مرحله دوم از نظر:

 کیفیت محتوا

* مرتبط بودن با اهداف و چشم انداز و موضوع مجله

* استفاده از منابع به روز و معتبر دنیا

* بدیع بودن و نوآوری،

توسط (دبیر تخصصی و) سردبیر، مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولاً یک هفته به طول خواهد انجامید. اگر مقاله شاخص های مزبور را نداشته باشد به نویسنده عودت می شود. در صورت دارا بودن شرایط بالا بعد از پذیرش در بررسی اولیه، مقاله بدون مشخصات نویسندگان بسته به موضوع، حداقل برای دو داور تخصصی ارسال خواهد شد.

داوری همتراز مقاله( دو ماه)

فرایند داوری مقالات مورد بررسی در این نشریه به صورت داوری دو سوکور (Double Blind Peer Review) و بر اساس راهنمای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)و  منشور و موازین اخلاق پژوهشی  مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بوده، و کلیه مقالات دریافتی توسط  2 یا 3 داور همتراز داوری می‌شود. نویسنده مسئول مکاتبات باید پس از دریافت نظرات داوران، موارد اصلاحی را در فایل مقاله داوری شده، های‌لایت نموده و نیز یک نامه همراه، در پاسخ به تک تک نظرات داوران تهیه نموده و به مجله ارسال نماید. بدیهی است در غیر این صورت مقاله مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت و از فرایند داوری حذف خواهد شد.

تبصره 1. : هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.

تبصره2. : پس از اطلاع رسانی به نویسنده مسئول مکاتبات، نویسنده دو ماه جهت اصلاحیه اولیه و دو روز جهت اصلاحیه نهایی نسبت به ارسال اصلاحیه و تایید نهایی مهلت خواهد داشت. 

تصمیم گیری نهایی هیأت تحریریه(یک - دو روز)

 سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها و ویرایش های انجام شده توسط نویسنده بررسی می کنند.

 1.  با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران چاپ می شود (پذیرش).
 2. با لحاظ کردن اصلاحات عمده پذیرش شود: فصلنامه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده مکاتبات مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگذاری می کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می شود. (پذیرش مشروط)
 3. رد شدن مقاله.  به دلیل محتوا و کیفیت پایین، مقاله را منتشر نمی کند چون به این نتیجه می رسد که مقاله، حتی بعد از تغییرات عمده توسط نویسنده(گان)، استانداردهای لازم برای چاپ را به دست نخواهد آورد.

دلایل رد سریع مقالات

مقالات اگر یکی از موارد زیر را داشته باشند با پیشنهاد دبیر تخصصی و تأیید سردبیر وارد فرآیند داوری نخواهند شد:

 • دارای نوآوری نباشند
 • از نظر موضوعی و تدوین مسئله دارای ضعف اساسی باشند
 • روش پژوهش آن دارای اشکال باشد
 • با ساختار دیگر در این نشرطه یا سایر نشریات قبلا به چاپ رسیده باشد

عملکرد نشریه در بررسی مقالات

 * متوسط مقالات دریافتی در سال: 120 مقاله

* متوسط زمان بررسی مقاله: 80 روز

 * متوسط زمان بررسی اولیه مقاله: 7 روز

 * متوسط زمان در انتظار چاپ مقاله پذیرفته شده: 9 ماه

* نسبت مقالات پذیرفته شده به دریافتی: 23 درصد