دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 1-156 (زمستان 93) 
6. تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران

صفحه 85-98

علیرضا سلیمی آوانسر؛ سید علیرضا توکلی خورمیزی؛ مرضیه السادات آذرنیوه