تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل‌دهی Q10 بر محتوی پروتئین PGC-1α و فعالیت آنزیم سیترات سنتاز در عضله نعلی موش‌های صحرائی نر چاق

مسعود رفعتی بناب؛ جبار بشیری؛ رقیه پوزش جدیدی؛ حسن پوررضی

دوره 13، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 111-136

https://doi.org/10.22089/spj.2020.9305.2061

تأثیر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین و شاخص‌های تری‌گلیسیرید-گلوکز، McAuley، محصول تجمع لیپیدی و چربی احشایی در دختران چاق/دارای اضافه‌وزن نابالغ

معصومه باقرسلیمی؛ رزیتا فتحی؛ سهراب کاظمی

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22089/spj.2019.6787.1849