مقاله مروری

تأثیر شدت‌های مختلف تمرینات هوازی مزمن بر تغییرات آنزیم‌های شاخص کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در مردان و زنان سنین مختلف ، مرور سیستماتیک و فراتحلیل

هانیه ایران پور؛ مهدی غفاری؛ محمد فرامرزی؛ مصطفی رحیمی

مقاله پژوهشی

اثر تمرین در منزل بر پاتولوژی و غلظت متابولیت های تالاموس در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: شواهد برگرفته از تصویربرداری تشدید مغناطیسی، اسپکتروسکوپی و دیفیوژن

رئوف نگارش؛ رضا قراخانلو؛ محمدعلی صحرائیان؛ مریم ابوالحسنی؛ فیلیپ زیمر