تاثیر یک دوره کوتاه مدت فعالیت ورزشی برون‌گرای استقامتی بر سلول‌های کمک کننده T به دنبال تزریق‌ DNA واکسن بیان کننده گلیکوپروتئین D ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1

محمدطاهر افشون پور؛ مهدیه ملانوری شمسی؛ سارا صعودی؛ حوریه سلیمان جاهی؛ رضا قراخانلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

https://doi.org/10.22089/spj.2021.9996.2109

تمرینات تناوبی شدید نسبت به تمرینات هوازی با شدت متوسط از طریق افزایش اسپکسین تأثیر بیشتری بر مقاومت به انسولین دارند

رستم علی زاده؛ آیسان احسن؛ پروانه نظرعلی؛ نجمه رضایی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

https://doi.org/10.22089/spj.2023.13744.2219

تغییرات پاتومورفولوژی ماکروفاژ و بافت‌ چربی نواحی مزنتریک و رتروپریتونئال به تغییر محتوای رژیم غذایی و سه روش ایزوکالریک تعادل منفی انرژی در موش‌های صحرایی چاق تحت رژیم غذایی پر چرب غیراشباع

پیام سعیدی؛ حمید محبی؛ ابوذر جوربنیان

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1401، صفحه 120-89

https://doi.org/10.22089/spj.2020.8184.1973

مقایسه تأثیر تمرین استقامتی کم شدت (LIET) و تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن Hig2 و محتوای تری-گلیسیرید چربی احشایی رت‌های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD)

احمد حیدری شهرضا؛ اکبر اعظمیان جزی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ عباسعلی پالیزبان

دوره 13، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22089/spj.2019.6597.1830

تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل‌دهی Q10 بر محتوی پروتئین PGC-1α و فعالیت آنزیم سیترات سنتاز در عضله نعلی موش‌های صحرائی نر چاق

مسعود رفعتی بناب؛ جبار بشیری؛ رقیه پوزش جدیدی؛ حسن پوررضی

دوره 13، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 111-136

https://doi.org/10.22089/spj.2020.9305.2061

تأثیر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین و شاخص‌های تری‌گلیسیرید-گلوکز، McAuley، محصول تجمع لیپیدی و چربی احشایی در دختران چاق/دارای اضافه‌وزن نابالغ

معصومه باقرسلیمی؛ رزیتا فتحی؛ سهراب کاظمی

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22089/spj.2019.6787.1849

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار

زهرا سرلک؛ مهتاب معظمی؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ رضا قراخانلو

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 61-78

https://doi.org/10.22089/spj.2018.5319.1705

تأثیر تمرین‌های استقامتی یک‌نوبتی و دونوبتی هم‌حجم بر عامل نوروتروفیک مشتق از سلول‌های گلیال و عامل هسته‌ای کاپاB در بخش حسی نخاع موش‌های مبتلابه نوروپاتی دیابتی

حسن پارساشکوه؛ مرضیه ثاقب جو؛ صمد ناظمی؛ مهدی هدایتی

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22089/spj.2018.4708.1632

اثر شش هفته تمرین هوازی فزاینده به‌همراه تزریق سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی بر سطوح فاکتور رشد عصبی و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در هیپوکامپ رت‌های دیابتی‌شده با استرپتوزوسین

سید امید حمیدی پرچیکلایی؛ سید عبداله هاشم ورزی؛ محسن پورقاسم

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 123-140

https://doi.org/10.22089/spj.2019.7401.1907

تأثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و استقامتی بر بیان microRNA-133a و دو فاکتور نسخه‌برداری استئوژنز و آدیپوژنز Runx2 و PPARγ در مغز استخوان موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار

زهرا همتی فارسانی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ امین بی غم صادق

دوره 11، شماره 42، مرداد 1398، صفحه 61-78

https://doi.org/10.22089/spj.2018.6130.1791

تأثیر تمرین تناوبی پرشدت در موش صحرایی مادة چاق قبل از بارداری بر زمان خستگی، متیلاسیون ژن‌های PGC-1α و سارکولیپین در عضلة دوقلوی زاده‌های موش

سمانه کنشلو؛ مریم نورشاهی؛ مهدی هدایتی؛ رعنا فیاض میلانی

دوره 11، شماره 42، مرداد 1398، صفحه 79-94

https://doi.org/10.22089/spj.2018.6188.1799